CHEF RENARD

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Благодарим Ви,че поръчахте продукти от Шеф ренард ЕООД. Този документ определя условиятаприложими за покупка. Моля,прочетете внимателнотези условия и се уверете, че данните във формуляра за поръчка и/или потвърждението за поръчка (ако има такива) са пълни и точни. В настоящите условия, ‘’ Компания’’ се отнася за Шеф Ренард ЕООД с настоящ адрес Пловдив 4003, Бул. Марица, № 25 БЪЛГАРИЯ. 1. Продажба на продукти Когато подписвате и правите поръчка(включително и онлайн),това неозначава,че сме приели вашата поръчка за продуктите.Поръчката ще бъде приета от нас и тези условия ще станат задължителни, когато Ви издадем потвърждение на поръчката. В малко вероятния случай, че не можем да Ви предоставим Продуктите, ще Ви уведомим писмено и няма да обработим Поръчката. Ако сте направили поръчката си, без да попълните формуляра ни за поръчка (например по телефона или имейл), ние ще се свържем с вас писмено, за да потвърдим, че можем да предоставим заявените продукти. Ще Ви изпратим потвърждение на поръчката в рамките на три (3) работни дни след получаване на поръчката Ви. Съгласни сме да предоставиме и сте съгласни да закупите Продуктите, изброени в настоящата форма за поръчка и потвърждение на поръчката, при условие че имате право да промените решението си, както е определено в параграф 3 по-долу. Ще получим пълната сума за плащане на Продуктите от Вашата Поръчка чрез дебитна / кредитна карта или с условията за плащане, които по друг начин са били договорени и потвърдени от нас в потвърждението на поръчката.

2. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ Доставката на Продуктите се извършва на вашия адрес или на посочения във формуляра за поръчка, или когато формулярът за поръчка не се използва, както сте информирали по време на вашата поръчка. Този адрес ще бъде посочен в потвърждението на поръчката. Ако доставката е чрез куриер, с необходимия подпис трябва да направите всички необходими мерки за доставката на Продуктите, когато те се предлагат за доставка. Часът и датата на доставка не са по същество на настоящото споразумение (както е определено в параграф 8 от настоящото), освен ако предварително не сме договорили писмено. Ще бъдете информирани за приблизителна дата на доставка, която ще бъде в рамките на петнадесет (15) календарни дни от деня, в който издадем потвърждението на вашата поръчка. Ще положим всички усилия да завършим доставката си до вас, но понякога доставката ни до вас може да бъде повлияна от събитие извън нашия контрол, така че ще ви уведомим възможно най-скоро и задълженията ни по тези условия ще бъдат преустановени и времето за изпълнение на задълженията ни ще бъде удължено. Когато е необходимо, ще уредим нова дата за доставка до вас. Доставката на поръчка ще бъде завършена, когато доставим Продуктите до адреса, който сте ни дали и Продуктите ще бъдат ваша отговорност от този момент, както е посочено по-нататък в параграф 4 от настоящото. Ако по някаква причина не получите Продуктите или не сте ни дали достатъчно инструкции за доставка (освен ако не е наша вина) и доставката се провали в рамките на три (3) работни дни от датата на опита ни за доставка, тогава можем да съхраним Продуктите до реалната доставка и да ви таксуваме с разумни разходи за съхранение. След това ще имате до три (3) работни дни, за да ни уведомите, ако искате да се опитаме да ви ги доставим отново (на същия или различен адрес). Ако ни уведомите, че искате да доставите отново, може да се наложи да ви таксуваме отново за доставката. Ако пропуснем крайния срок от 15 дни за доставката на продуктите, можете веднага да анулирате поръчката си, ако се прилага някое от следните: – Отказване от наша страна да доставим Продуктите. – Можете да покажете, че доставката е била необходима навреме (като се вземат предвид съответните обстоятелства). Или – Преди да приемем поръчката сте ни уведомили, че е необходима доставка в рамките на срока за доставка. Ако не желаете да анулирате поръчката си незабавно или нямате право да го направите, както е дефинирано по-горе, можете да ни дадете нов срок за доставка, който трябва да бъде разумен и можете да анулирате поръчката си, ако новият срок не е спазен. Ако решите да анулирате поръчката си за закъсняла доставка, можете да направите това само за някои или всички продукти, освен ако разделянето им няма да намали значително стойността им.Ако продуктите са ви доставени, трябва да ни ги върнете или да ни позволите да ги получим и ние ще платим разходите за доставка. След като анулирате поръчката си, ние ще възстановим всички пари, които сте ни платили за анулираните продукти и тяхната доставка.

3. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ / АНУЛИРАНЕ Надяваме се продуктите, които сте поръчали, да ви харесат. Ако обаче по някаква причина искате да ги върнете или да анулирате поръчката си, трябва да ни уведомите писмено преди да изпратим поръчката Ви: В рамките на четиринадесет (14) календарни дни от подаването на вашата поръчка или В рамките на четиринадесет (14) календарни дни от получаването на продукта или последния продукт, ако поръчката ви е била за множество продукти, (което от двете е по-късно). Всяко писмено изявление трябва да ни бъде съобщено с писмо до Шеф Ренард ЕООД, Пловдив 4003, Бул. Марица, № 25 БЪЛГАРИЯ или по имейл на contact@chefrenard.com Известието за анулиране се счита за получено, ако е изпратено на правилния адрес и не е получено известие за неуспешна доставка. След като анулирането Ви бъде потвърдено в писмена форма от нас,ще Ви възстановим стойността на продукта и цената на първоналачната пратка (освен ако не сте избрали по-скъп метод за доставка, стойността на най-евтината доставка, предлагана от нас, се възстановява) в рамките на 14 календарни дни от деня, в който получим продуктите и ако те са в отлично състояние, непокътнати и неизползвани, в оригиналната им опаковка непокътнати, заедно с разписката на дребно. По-специално, в случай на плащане с дебитна / кредитна карта, ние сме длъжни да информираме Банката през този период за анулирането на транзакцията. Следвайки тази информация, ние няма да поемаме допълнителна отговорност, тъй като съответното опровержение се урежда от договора, който сте подписали с издателя на банката за дебитни / кредитни карти. Изключени от правото на отказ: продукти, които не отговарят на условията за връщане по здравословни или хигиенни причини и които са разпечатани след доставката; продукти, които по своята същност са смесени по същество с други елементи. Нашето право да промените решението си: Може да се наложи да анулираме Поръчка преди доставката на Продуктите поради събитие извън нашия контрол или липса на наличност. Ако това се случи, ние незабавно ще се свържем с вас, за да ви уведомим и ако сте направили депозит за продуктите, които не са ви били доставени, ние ще върнем тези пари.

4. РИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ Вие носите отговорност за грижите за Продуктите от момента, в който са Ви доставени. Собствеността върху Продуктите обаче няма да ви бъде прехвърлена, докато не бъдат изцяло изплатени. Докато това се случи, трябва да поддържате Продуктите и всички опаковки в първоначалното им състояние. В малко вероятния случай да станете неплатежоспособни или да подадете молба за несъстоятелност или други подобни, преди продуктите да бъдат изцяло изплатени, вие се съгласявате, че можем да влезем във вашите помещения, за да възстановим нашите продукти по всяко време, след като бъдете уведомени за това.

5. ГАРАНЦИЯ Thermomix®: Ако сте потребител и използвате продуктите за битови нужди, ние гарантираме, че продуктите ще отговарят на техните спецификации и ще бъдат лишени от материални щети за период от двадесет и четири (24) месеца от доставката. Thermomix®: Ако сте професионалист и използвате продуктите за професионална употреба, ние гарантираме, че продуктите ще отговарят на техните спецификации и ще бъдат лишени от материални щети за период от дванадесет (12) месеца от доставката. Kobold: Ако сте потребител и използвате системата за почистване Kobold за битова употреба, ние гарантираме, че тя ще спазва нейните спецификации и няма да има материални щети за период от двадесет и четири (24) месеца от доставката. Kobold: Ако сте професионалист и използвате продуктите за професионална употреба, ние гарантираме, че продуктите ще отговарят на техните спецификации и ще бъдат лишени от материални щети за период от дванадесет (12) месеца от доставката. По време на гаранционния период ние се задължаваме да ремонтираме продукта безплатно в случай на повреда, дължаща се единствено на производствен дефект. Гаранцията покрива разходите за резервни части и труд. Замяната или не на резервните части е по преценка на техниците на нашата компания. Гаранцията е пълната компенсация на продукта и се предоставя само в седалището на нашата компания и само от персонала, упълномощен от нея. Гаранцията е валидна от датата на доставка на продуктите, заверена с касовата бележка или фактурата за покупка, която трябва да се съхранява. За да се признае всяка претенция за гаранция, е необходимо да се представи документът за покупка (или копие от него). Гаранцията е валидна само за нови продукти, продавани от нашата компания и гарантира тяхната добра работа по време на нейното времетраене. Гаранцията покрива дефекти, свързани със строителните материали, сглобката или конструкцията на продукта и неговите компоненти. На преценката на нашата компания е дали ще има безплатен ремонт или подмяна. Ако необходимото време за ремонт надвишава петнадесет (15) работни дни, имате право да поискате временна подмяна на продукта за времето на ремонта. Ние не признаваме пропуснати ползи от неработенето на продукта поради повреда или искове за вреди, различни от правата, посочени в тези условия. Гаранционният период на продукта не се удължава или започва от самото начало, след поставянето на която и да е резервна част или безплатни надстройки по време на гаранционния период. Гаранцията не покрива следното: Повреда поради неправилна употреба, боравене или експлоатация на продукта по начин, несъвместим с инструкциите, съдържащи се в ръководствата за потребителя и / или съответните потребителски документи. Всяка повреда, причинена от ремонт, който не е извършен от нас с помощта на резервни части или аксесоари, не препоръчани от Vorwerk, както и всякакви щети, произтичащи от намесата или намесата на трета страна, неоторизирана от нашата компания, физическо лице или майстор. Повреди, причинени от неправилен монтаж на движещи се части или неправилен монтаж в електрическата мрежа. Щети, причинени от колебания на текущото напрежение, прекъсване на захранването, загуба на фаза, захранване, различно от посоченото. Счупването на продукта. Нормалното износване на продукта и консумативите, които се очаква да бъдат заменени по време на нормалната му употреба. Доставките на Thermomix включват: шпатула, бъркалка, уплътнение за нож,миксираща кана, нож (остриета), мерителна чашка и части от Varoma. Консумативи Kobold: включват тъкани, четки, дюзи и маркучи и др.

6. ОБЩО Тези условия, заедно с формуляра за поръчка или потвърждението и спецификациите на поръчката, съставляват цялото споразумение между Вас и Нас относно доставката и закупуването на Продуктите. Никое друго лице няма право да налага някое от условията му. Всички условия за всяка поръчка за покупка или друг документ, предоставени от вас, различни от или противоречащи на посочените в споразумението, ще бъдат невалидни и недействителни. Всяко известие, което ще бъде дадено при тези условия, ще бъде изпратено до нас на нашия адрес, както е посочено по-горе, и до вас на вашия адрес, както е посочено във формуляра за поръчка или потвърждението на поръчката. В случай, че който и да е срок или условие от настоящия съд бъде счетен от компетентен съд за неприложим изцяло или частично, останалата част от споразумението ще продължи да се прилага.

7. КАК МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Ще използваме личната информация, която ни предоставяте за: – доставката на продукти – обработката на вашето плащане за продуктите – да ви информираме за подобни продукти или услуги, които предлагаме Можете обаче да спрете да получавате такава информация по всяко време, като се свържете с нас. Ако имате някакви въпроси или оплаквания, моля свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като се обадите на +359 (0) 32 332244 или по имейл на contact@chefrenard.com