CHEF RENARD HELLAS

Όροι Πώλησης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα προϊόντα διατίθενται στην Ελληνική αγορά από την εταιρία CHEF RENARD HELLAS M.I.K.E. με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας συμβουλευτείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της CHEF RENARD HELLAS στο τηλέφωνο 2310 900906 ή γράφοντας στο email info@chefrenard.com ή στη διεύθυνση 17ης Νοεμβρίου αρ. 87, Πυλαία – Θεσσαλονίκη 55534. Κάθε παράπονο πρέπει να απευθύνεται στην εταιρία, στα στοιχεία επικοινωνίας της και πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τελική τιμή του προϊόντος αναφέρεται στην παράγραφο ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η τιμή μετρητοίς διαφέρει από την τιμή με δόσεις. Η τελική τιμή του προϊόντος μετρητοίς περιλαμβάνει όλους τους φόρους κατά την ημερομηνία της πώλησης. Τρόποι πληρωμής:
– Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
– Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα με εφάπαξ εξόφληση
– Πιστωτική κάρτα με 12 άτοκες δόσεις
Οι τιμές καταλόγου καθώς και οι τρόποι πληρωμής μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός εύλογου χρόνου και οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την εξόφληση του προϊόντος. Η παράδοση γίνεται με υπηρεσία κούριερ, ή μέσω του συμβούλου πωλήσεων, αν αυτό συμφωνηθεί κατά την παραγγελία, σε ήμερα και ώρα που θα συμφωνηθεί με τον καταναλωτή. Η εταιρία επιφυλάσσεται να παραδώσει το προϊόν με άλλο μέσο, με χρέωση του καταναλωτή. Η εταιρία δεν παραδίδει τα προϊόντα σε τρίτους καθώς και σε ανηλίκους ή σε άτομα υπό κηδεμονία, χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση, του καταναλωτή γονέα ή κηδεμόνα τους. Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις σε περίπτωση ελλείψεως άμεσης διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του στα τηλέφωνα της εταιρίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε χωρίς δέσμευση. Ο καταναλωτής δικαιούται δυνάμει του Ν 2251/1994, να δηλώσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση και να του επιστραφεί από την Εταιρία μας το αντίστοιχο ποσό με τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας, χωρίς καμία δική του οικονομική επιβάρυνση εκτός από τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία θα του επιστρέψει άμεσα την αξία του προϊόντος και των εξόδων της αρχικής αποστολής (αν ο καταναλωτής επέλεξε ακριβότερο μέσο αποστολής επιστρέφεται η αξία της φθηνότερης αποστολής που προσφέρεται από την εταιρία) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβει γνώση για την υπαναχώρηση και εφόσον λάβει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, στην αρχική του συσκευασία άθικτη, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο (τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής δεν επιστρέφονται). Ειδικότερα, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρία θα υποχρεούται στη διάρκεια της περιόδου αυτής να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης η εταιρία δε θα φέρει άλλη ευθύνη αφού ο σχετικός αντιλογισμός διέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής με την εκδότρια της πιστωτικής κάρτας Τράπεζα. Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης: προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση· προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία· συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την εταιρία με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης· η προμήθεια σφραγισμένου ψηφιακού περιεχομένου επάνω σε υλικό μέσο γενικά, ή σφραγισμένου λογισμικού, ή σφραγισμένου ψηφιακού φορέα με συνταγές μαγειρικής, που αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση· η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η διάρκεια της εγγύησης για τα προϊόντα Thermomix TM6 και Kobold VK200 είναι 24 μήνες. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει το προϊόν που πώλησε σε καταναλωτή, δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα (ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα). Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή καταναλωτή. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στην έδρα της εταιρίας και μόνο από το εξουσιοδοτημένο από αυτή προσωπικό. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος Thermomix TM6 για οικιακή χρήση είναι δέκα έτη από την παραλαβή του. Τα είδη που φέρουν εγγύηση υπόκεινται στους όρους πώλησης που ισχύουν τη στιγμή της πώλησής τους. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, που πιστοποιείται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς το οποίο θα πρέπει να φυλάσσει ο καταναλωτής. Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή αντίγραφου αυτού). Η εγγύηση ισχύει μόνο για καινούργια προϊόντα, πωληθέντα από την εταιρία CHEF RENARD HELLAS M.IKE και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία τους κατά το χρόνο διάρκειάς της. Η Εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που αφορούν στα υλικά κατασκευής, τη συναρμολόγηση ή την κατασκευή του προϊόντος και των εξαρτημάτων του. Η εταιρία παρέχει κατά την διακριτική της ευχέρεια, είτε δωρεάν επισκευή, είτε αντικατάσταση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Δεν παρέχεται εγγύηση για τα προϊόντα αντικατάστασης. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόντα κέρδη από την μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης, ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι ζημιών πέραν των δικαιωμάτων που ορίζονται στους παρόντες όρους. Η περίοδος της εγγύησης του προϊόντος δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή διενέργεια βελτίωσης που γίνονται χωρίς χρέωση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω:
Την κακή χρήση και τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος (π.χ. επαγγελματική χρήση). Τη φυσιολογική φθορά του προϊόντος και τα κινητά μέρη και κάθε είδους αναλώσιμα που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, λάστιχα, ιμάντες, λεπίδες κοπής, ελαστικούς τροχούς, σπιράλ, πέλματα, κλπ.). Την ελλιπή συντήρηση κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά του προϊόντος. Τη θραύση του προϊόντος. Βλάβη που δημιουργείται από εσφαλμένη τοποθέτηση των κινητών μερών ή την εσφαλμένη εγκατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τη μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης. Τις βλάβες που προκλήθηκαν από αυξομείωση τάσης ρεύματος, διακοπή παροχής ρεύματος, την απώλεια φάσης, την τροφοδοσία διαφορετικής τάσης από την ενδεικνυόμενη. Τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος. Τη βλάβη που δημιουργείται χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε από επισκευή που δεν έγινε από την εταιρία με χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από την Vorwerk καθώς και κάθε βλάβη που θα προκύψει από παρέμβαση ή επέμβαση τρίτου προσώπου μη εξουσιοδοτημένου από την εταιρία, ιδιώτη ή τεχνίτη, ακόμα κι αν αυτή γίνει στην αλλοδαπή από συνεργεία των τοπικών διανομέων της Vorwerk. Βλάβη ή κακή λειτουργία που οφείλεται σε πλημμελή καθαρισμό του προϊόντος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που οφείλεται σε επαφή του προϊόντος με χημικά υγρά ή υλικά, έναντι των οποίων κατά δήλωση της εταιρίας δεν έχει αντοχή, προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς. Η εταιρία δεν εγγυάται βλάβες σε ψηφιακά μέσα και το περιεχόμενό τους καθώς και σε πληροφοριακά, ενημερωτικά ή άλλα έντυπα (βιβλία συνταγών). Δεν καλύπτεται επίσης από την εγγύηση οποιαδήποτε: βλάβη από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων, λάθος κλιματισμό ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο της εταιρίας, βλάβη από υγρασία και διάβρωση, βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, πτώση ή ακραία καιρικά φαινόμενα καθότι το προϊόν προορίζεται για χρήση σε κλειστό χώρο εντός οικίας και συγκεκριμένα σε χώρο οικιακού μαγειρείου, βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση, διαφορετική από τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένων ή ακατάλληλων πρώτων υλών ή κακής ποιότητας πρώτων υλών, καθώς και από πρώτες ύλες που δεν προτείνονται από τις συνταγές μαγειρικής της εταιρίας, βλάβη που προκύπτει από την χρήση χημικού απορρυπαντικού που δεν προτείνεται από την εταιρία. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται επίσης τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, τα οποία επιβαρύνουν τον καταναλωτή.